Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
SPECIALTY MINERALS SLOVAKIA, spol. s r.o. Ružomberok Tatranská cesta - Vstup II 773660114 4.2. bod e) IŽP Žilina SPECIALTY MINERALS SLOVAKIA, spol. s r. o., Tatranská cesta - Vstup II, Ružomberok, 03400