Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Neutralizačná stanica KLF-ENERGETIKA, a.s. Kukučínova 2346024 11 Kysucké Nové Mesto 770380214 5.1. bod b) IŽP Žilina KLF-ENERGETIKA, a.s., Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto, 02411
spaľov. zariad. 024 01 Kysucké Nové Mesto 770380104 1.1. IŽP Žilina KLF-ENERGETIKA, a.s., Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto, 02411