Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o. Nábr. Oravy 625/12, Dolný Kubín 770680104 2.4., 2.5. bod a), 2.5. bod a) IŽP Žilina KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o., Nábr. Oravy 625/12, Dolný Kubín, 02601