Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
predpr.tex.vl. ul. 1.mája 1207, 031 01 Lipt. Mikuláš 770570104 6. 2. IŽP Žilina MAYTEX a.s., ul. 1.mája 1207, Liptovský Mikuláš, 03117