Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
ZTS METALURG, a.s. Vajnorská8/A, 831 03 Bratislava 770120103 2.2., 2.3. bod b), 2.3. bod b) IŽP Žilina ZTS METALURG, a.s., Továrenská 56, Dubnica nad Váhom, 01841