Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba drevotrieskových dosiek Továrenská 2614/19901 01 Malacky 370030114 6. 1. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava IKEA Industry Slovakia s.r.o., Továrenská 2614/19, Malacky, 90101