Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA Bratislavská ulicaŽilina 773670114 4.1. bod h) IŽP Žilina Hyundai Dymos Slovakia, s.r.o., Bratislavská 3691, Žilina, 01001