Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
farma ošíp. Kliňanská cesta 970, 029 01 Námestovo 770600104 6. 6. bod b) IŽP Žilina DAKNA Námestovo, družstvo., Kliňanská cesta 970,, Námestovo, 02901