Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Mechanicko - biologická ČOV Priemyselná ul. 901 01 Malacky 373680114 6.11. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 91701