Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
GIROCHEM, s.r.o. - Výroba čistých a farmaceutických chemikálií Poľnohospodárska 1259013 01 Teplička nad Váhom 773690114 4.2. bod e) IŽP Žilina GIROCHEM, s.r.o., Poľnohospodárska 1259, Teplička nad Váhom, 01301