Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka KO Sverepec ulica Žilinská 790/17, 017 01 P.Bystrica 770290104 5.4. IŽP Žilina MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, Považská Bystrica, 01707
Skládka odpadov Podstránie - Lednické Rovne Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rov. 770170103 5.4. IŽP Žilina MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, Považská Bystrica, 01707