Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba bioetanolu Trnavská cesta 373700114 4.1. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, Leopoldov, 92041
Výroba bioetanolu z celulózovej biomasy -2G Trnavská cesta 373700117 1.1., 4.1. bod b), 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, Leopoldov, 92041