Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Lakovanie, potlač plechu a výroba trojdielnych plechových obalov Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s. Slovanská ul.1417/18, 915 32 Nové M.n.V. 770730105 6. 7. IŽP Žilina Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s., Slovanská ul.1417/18, Nové Mesto nad Váhom, 91501