Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. - Výroba obalového skla 914 41 Nemšová 770410104 3.3. IŽP Žilina VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., Nemšová, 91441