Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Spracovateľské centrum druhotných surovín - SCDS Kendice Kendice 390082 01 Kendice 573710115 5.3. bod b) 4. IŽP Košice SCRAPMET SLOVAKIA, s.r.o., Robotnícka 10, Banská Bystrica, 97401