Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
DM 4a Hala-Povrchové úpravy a DM 4b Hala-Povrchové úpravy Areál ZŤS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom 770180103 2.6. IŽP Žilina M&M Logistic Service, s.r.o., Štúrova 115/15, Dubnica nad Váhom, 01841