Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Nová varňa živíc Továrenská 7 370240105 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, Smolenice, 91904
Skládka priemyselných odpadov SMUTNÁ II a biodegradačná plocha Smolenická nová ves 370240104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, Smolenice, 91904
Stará varňa živíc Továrenská 7 370240205 4.1. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, Smolenice, 91904