Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
PALMA Group, a.s. Prevádzka Nové Mesto nad Váhom, Malinovského 1252/36, 915 23 Nové Mesto nad Váhom Malinovského 1252/36, 836 04 Blava 770590104 4.1. bod k) IŽP Žilina Elfa Pharm, s.r.o., Malinovského 1252/36 , Nové Mesto nad Váhom, 91501
PALMA-TUMYS a.s. Bratislava, Gycerínka, Nové Mesto nad Váhom Malinovského 1252/36 770590204 4.1. bod b) IŽP Žilina Elfa Pharm, s.r.o., Malinovského 1252/36 , Nové Mesto nad Váhom, 91501