Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
PD Nemšová, Hospodársky dvor Nemšová, chov brojlerov Družstevná ul. 18, 914 41 Nemšová 770770105 6. 6. bod a) IŽP Žilina Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, Družstevná ul. 18, Nemšová, 91441