Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Stredisko: farma Vajnory Hospodárska 983107 Bratislava 370640207 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Slovenské mäso s.r.o., č. 1,, Semerovo, 94130