Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov Niklová ul.926 01 Sereď 373730115 5.1. bod b), 5.1. bod g), 5.1. bod g) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra MACH TRADE, spol. s r.o., Niklová ul., Sereď, 92601