Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Polycasa Slovakia s.r.o. M.R. Štefánika 71, 010 39 Žilina 770560104 4.1. bod h) IŽP Žilina Polycasa Slovakia s. r. o., M.R. Štefánika 71, Žilina, 01039