Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba surového liehu ul. 1. mája 113031 28 Liptovský Mikuláš 773740115 4.1. bod b) IŽP Žilina Slovenské liehovary a likérky, a.s., Trnavská cesta, Leopoldov, 92041