Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Povrchová úprava kovov Areál ZŤS č. 924, 018 41 Dubnica n/Váh. 770800106 2.6. IŽP Žilina RIBE Slovakia, k.s., Sikárska 14, Nitra, 94905