Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Kotol na biomasu - Mondi SCP, a.s., Tatranská cest 3, 034 17 Ružomberok Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok 770620504 1.1. IŽP Žilina Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417
Papierenský stroj č. 19 - výroba obalového kartónu Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok 770620718 6. 1. bod b), 5.3. bod a) 2., 5.3. bod a) 2. SIŽP ústredie Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417
Papierenský stroj č.6 - Obaly SOLO Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok 770610104 6. 1. bod b) IŽP Žilina Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417
RE Energie Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok 770330104 1.1. IŽP Žilina Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417
Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok 770040103 5.4. IŽP Žilina Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417
Výroba papiera - papierenský stroj č. 1 Tatranská cesta, 034 01 Ružomberok 770630104 6. 1. bod b) IŽP Žilina Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417
Výroba papiera - papierenský stroj č.16 Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok 770620104 6. 1. bod b) IŽP Žilina Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417
Výroba papiera - papierenský stroj č.17 Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok 770620204 6. 1. bod b) IŽP Žilina Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417
Výroba papiera - papierenský stroj č.18 Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok 770620304 6. 1. bod b) IŽP Žilina Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417
Výroba sulfátovej buničiny Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok 770620404 6. 1. bod a) IŽP Žilina Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417
Čistenie odpadových vôd v spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok - Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok 770620604 6.11. IŽP Žilina Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 03417