Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Chov hydiny Horná Štubňa Horná Štubňa 770340208 6. 6. bod a) IŽP Žilina SHP a.s., Červenej armády 1191, Turčianske Teplice, 03901
SHP, a.s. Červenej armády 1191, 039 01 T.Teplice 770340104 6. 6. bod a) IŽP Žilina SHP a.s., Červenej armády 1191, Turčianske Teplice, 03901