Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka odpadov Rajec-Šuja Združenie, Nám.SNP 18/18 01501 Rajec 770090103 5.4. IŽP Žilina SKLÁDKA ODPADOV RAJECKÉHO REGIÓNU, Nám.SNP 18/18, Rajec, 01501