Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
SlovTan Contract Tannery, spol. s r.o. Priemyselná 1, 031 01 Lip.Mikuláš 770060103 6. 3. IŽP Žilina SlovTan Contract Tannery spol. s r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 03101