Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
SlovZink, a.s., Košeca Továrenská 545, 018 64 Košeca 770640104 4.1. bod j), 4.2. bod e), 4.2. bod e) IŽP Žilina SlovZink, a.s., Továrenská 545, Košeca, 01864