Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Linka na triedenie oceliarenskej trosky. VA U.S.Steel Košice 755020115 5.3. bod b) 3. IŽP Košice Phoenix Services Slovensko s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, Košice - MČ Šaca, 04454