Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Prevádzka dosiek plošných spojov, TESLA Liptovský Hrádok, a.s. Pálenica 53/79, 033 17 L.Hrádok 770350204 2.6. IŽP Žilina T E S L A Liptovský Hrádok a.s., Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok, 03317
Prevádzka povrchových úprav kovov, TESLA Liptovský Hrádok, a.s. Pálenica 53/79, 033 17 L.Hrádok 770350104 2.6. IŽP Žilina T E S L A Liptovský Hrádok a.s., Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok, 03317