Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu Dolný Hričov, Horný Hričov - areál T+T, a.s. 770220314 5.3. bod b) 2. IŽP Žilina T+T, a.s., A.Kmeťa 18, Žilina, 01001
Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom (NNO) Horné Opatovce 472590517 5.4. IŽP Banská Bystrica T+T, a.s., A.Kmeťa 18, Žilina, 01001
Skládka na nie NO Žiar nad Hronom Horné Opatovce 472590314 5.4. IŽP Banská Bystrica T+T, a.s., A.Kmeťa 18, Žilina, 01001
Skládka odpadov Bytča -Mikšová A.Kmeťa 18 01001 Žilina 770220204 5.4. IŽP Žilina T+T, a.s., A.Kmeťa 18, Žilina, 01001
Skládka odpadov Žilina - Považský Chlmec A.Kmeťa 18 01001 Žilina 770220104 5.4. IŽP Žilina T+T, a.s., A.Kmeťa 18, Žilina, 01001