Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka TKO Liptovský Hrádok-Žadovica SNP 305, 03388 Lip.Hrádok 770050103 5.4. IŽP Žilina MESTO Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok, 03301