Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba metylesteru repkového oleja areál Niklova huta, 926 01 Sereď 375060115 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra PLYNEX, s.r.o., Cukrovarská 2524, Trebišov, 07501