Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Zberová linka (ZL), Papierenský stroj (PS2), Papierenský stroj (PS1) Celulózka 3494, 011 61 Žilina 770130103 6. 1. bod b) IŽP Žilina Metsä Tissue Slovakia s.r.o., Celulózka 3494, Žilina, 01161