Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Paroplynový zdroj Považská Bystrica Robotnícka 017 01 Považská Bystrica 770660204 1.1. IŽP Žilina TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, Považská Bystrica, 01734
Tepláreň a.s., Považská Bystrica 017 34 Považská Bystrica 770660104 1.1., 5.1. bod a), 5.1. bod a) IŽP Žilina TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, Považská Bystrica, 01734