Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
VAS s.r.o. Mojšová Lúčka,Žilina Mojšova Lúčka, 011 76 Žilina 770110103 6. 5. IŽP Žilina VAS s.r.o., Bánovce nad Bebravou, 01176