Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Energetické zhodnotenie biomasy vysokoúčinnou kombinovanou výrobou tepla a elektrickej energie Areál TP2, s.r.o.Priemyselná 720072 22 Strážske 753760115 1.1. IŽP Košice CPP Zemplín, s.r.o., Priemyselná 720, Strážske, 07222