Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výkrm ošípaných Stará Halič k. ú. Stará Halič 470740106 6. 6. bod b), 6. 6. bod c), 6. 6. bod c) IŽP Banská Bystrica AGROTOM s.r.o., Tomášovce, 98556