Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Energetika Slovenská Ľupča 566 470080204 1.1. IŽP Banská Bystrica Biotika a.s., Slovenská Ľupča č. 566, Slovenská Ľupča, 97613
Výrobný závod 131 Slovenská Ľupča 566 470080405 4.5. IŽP Banská Bystrica Biotika a.s., Slovenská Ľupča č. 566, Slovenská Ľupča, 97613
Výrobný závod 132 Slovenská Ľupča 566 470080305 4.5. IŽP Banská Bystrica Biotika a.s., Slovenská Ľupča č. 566, Slovenská Ľupča, 97613
Výrobný závod Izolácia Tymidín Slovenská Ľupča 566 470080506 4.5. IŽP Banská Bystrica Biotika a.s., Slovenská Ľupča č. 566, Slovenská Ľupča, 97613
Výrobný závod Špeciálne technológie Slovenská Ľupča 566 470080104 4.5. IŽP Banská Bystrica Biotika a.s., Slovenská Ľupča č. 566, Slovenská Ľupča, 97613