Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Nová skládka odpadov Bzenica - Uhlisko k.u. Bzenica 470670217 5.4. IŽP Banská Bystrica BZENEX BMP, s.r.o., Bzenica č. 344, Bzenica, 96601
Skládka odpadov Bzenica - Uhlisko k.u. Bzenica 470670105 5.4. IŽP Banská Bystrica BZENEX BMP, s.r.o., Bzenica č. 344, Bzenica, 96601