Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Centrum fyz.-chem. úprav odpadov Rimavská Sobota Košická cesta 2923 470580104 5.1. bod b) IŽP Banská Bystrica DETOX s.r.o., Cesta ku Smrečine 5, Banská Bystrica, 97445