Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka odpadov Pusté Sady Pusté Sady 13 370280104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 131, Pusté Sady, 92554