Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Odlievanie odliatkov za vysokého tlaku Ladomerská Vieska 470260106 2.5. bod b) IŽP Banská Bystrica Fagor Ederlan Slovensko, a.s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 96563