Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Hydinárska farma Róbert Gazdag Svätuše 575070216 6. 6. bod a) IŽP Košice Róbert Gazdag - SHR, Hlavná 366, Malý Horeš, 07652
Hydinárska farma Svätuše Svätuše 575070115 6. 6. bod a) IŽP Košice Róbert Gazdag - SHR, Hlavná 366, Malý Horeš, 07652