Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Farma Vrakúň - Malý háj Malý Háj 372850311 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586 , Gabčíkovo, 93005
JK Gabčíkovo s.r.o., Farma Gabčíkovo Patašská 586 372850109 6. 6. bod b), 6. 6. bod c), 6. 6. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586 , Gabčíkovo, 93005
Vrakúň - Nyékiszél nová farma Nekyje na Ostrove 372850211 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586 , Gabčíkovo, 93005