Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Prevádzka na intenzívny chov hydiny k. ú. Nemecká (miestna časť Zámostie) 470170105 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica HYDINÁREŇ ZÁMOSTIE, s.r.o., 976 63 Predajná - Zámostie, Predajná, 97663