Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba tehliarskych murovacích materiálov vypaľovaním v tunelovej peci závod Poltár 470120205 3.5. IŽP Banská Bystrica IPEĽSKÉ TEHELNE a.s., Ul. M. Rázusa 29, Lučenec, 98421
Výroba tehliarskych murovaných materiálov vypaľovaním v kruhovej komorovej peci Fiľakovská cesta 470120105 3.5. IŽP Banská Bystrica IPEĽSKÉ TEHELNE a.s., Ul. M. Rázusa 29, Lučenec, 98421
závod Breznička - Výroba tehliarskych murovaných materiálov vypaľovaním v tunelovej peci k.ú. Breznička 470120306 3.5. IŽP Banská Bystrica IPEĽSKÉ TEHELNE a.s., Ul. M. Rázusa 29, Lučenec, 98421