Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba žiaruvzdorných stavív vypaľovaním v tunelových peciach - divízia továrenskej výroby Továrenská 287/14 470460105 3.5. IŽP Banská Bystrica LOVINIT, a.s. "v konkurze", Továrenská 282/9, Lovinobaňa, 98554