Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Veľkovýkrmňa ošípaných Koš Okružná 776/30 470180105 6. 6. bod b) IŽP Banská Bystrica MVDr. Rybnikár Vladimír - SHR, Ul. Šafárika 4/10, Prievidza, 97101